Televizorun ekranında əks olunan yazı: “No card inserted”

Əlamətlər

  • Ekranda əks olunan yazı: "No card inserted". Pullu kanallara keçid alarkən əks olunur
  • Pullu kanallar yayımlanmır

Səbəb 1

Smart kart resiverə düzgün daxil olunmayıb.

Promlemin həlli:

Smart kartı düzgün qaydada resiverə daxil etmək.

Səbəb 2

Smart kartın kontaktlarının oksidləşməsi.

Promlemin həlli:

Smart kartın kontaktlarını spirt məhlulu ilə silmək.

Səbəb 3

Resiver və ya smart kart nasazdır.

Problemin həlli:

ATV+ servisinə müraciət etmək